Rom 100 v.Chr.
Leinwände

Rom 100 v. Chr.

Mischtechnik auf Leinwand, 130 x 200 cm, 2018